kanto, grass, pokemon, ivysaur icon download

Download common sizes of this icon

    These icons also belongs to icon sets "151 pokemon of Kanto"